Görevlerimiz

         

Görevlerimiz

          1. Kadroların sağlıklı tutulması. (2547, 2914 Sayılı Kanun)

          2. İlan, atama, işe başlama işlemlerinin yapılması. (2547,2914 ve 657 Sayılı Kanun)

          3. Yeniden atama, terfi, kıdem işlemlerinin yapılması (2547, 2914 Sayılı Kanun)

          4. Asalet tasdikinin yapılması. (657 ve 2914 Sayılı Kanun)

          5. Görevlendirmelerin yapılması.(2547 ve 657 Sayılı Kanun)

          6. Yabancı uyruklu personel istihdamı işlemlerinin yapılması.(2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi.)

          7. Kadro ihdas, değişiklik tekliflerinin yapılması.( 2547 ve 657 Sayılı Kanun

          8. Akademik yönetim ünvanlarına atananların tablosunun tutulması.

          9. Askerlik işlemlerinin yapılması.

          10. Ders görevlendirmelerinin yapılması. (2547 Sayılı Kanun)

          11. Pasaport yazışmalarının yapılması. (5682 Sayılı Pasaport Kanunu)

          12. Kanun, Yönetmelik, mevzuat takibi yapılması.

          13. Rektörlük'te görevli akademik personelin izin işlemlerinin takibi. (657 Sayılı Kanun)

          14. Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istenen periyodik formları hazırlamak, göndermek.

          15. Hizmet birleştirme onaylarını yapmak. .(2547 ve 657 Sayılı Kanun)

          16. 2547/35.maddesi uyarınca lisansüstü işlemleri yapmak. (2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi)

          17. 1416 Sayılı Kanun uyarınca Doktora yapanların Yardımcı Doçentliğe atanmasını yapmak.

          18. Akademik Personelin ek ödemelerini takip etmek.

          19. Dosyalama işlemlerini yapmak.

          20. Akademik Personel programına işe başlayanların bilgilerinin kaydedilmesi.

          21. 2547 Sayılı Kanunun 50.maddesine göre Araştırma Görevlisi kadrosuna atama işlemlerinin yapılması.

          22. ÜAK'dan gelen Doçentlik Sınavına başvuran adayların jürilerinde görev alan Üniversitemiz Profesörlerine gönderilen zarfların zimmetle teslim edilmeleri ve hazırladıkları Doçentlik Eser İnceleme Raporları'nın da yazımız ekinde ÜAK' ya gönderilmesi işlemleri

           23.ÖYP ve Özel Alanlar kapsamında atanan Araştırma Görevlerinin işlemlerini takip etmek.