Ana Sayfa
Norm Kadro
Norm Kadro Yönetmeliği

Norm Kadro Yönetmeliği

02/11/2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" aşağıdaki linktedir.